Tadeusz Noworyta…

Archiwum Państwowe w Łodzi syg. 39/174/0/-/15

strona 13

Departament Wojskowy N.K.N.
Rozkaz Komendy Stacyi L.P. Nr. 42.
Piotrków. dnia 10 grudnia 1915.
[…]
4. Przydział
Tadeusz Noworyta zostaja przydzielony do garażu samochodowego przy D.W. N.K.N.

Reklamy

Feliks Maciszewski, Władysław Baran…

Archiwum Państwowe w Łodzi syg. 39/174/0/-/15

strona 9

DepartamentWojskxxxxN.K.N.
Rozkaz Komendy Stacyi L.P. Nr. 20
Piotrków. dnia 16. listopada 1915.
[…]
6. Przydział
Ochotnik automobilowy Dr. Feliks Maciszewski i szofer Władysław Baran przydzieleni zostają z dniem dzisiejszym do Dep. Wojsk. N.K.N. i odkomenderowani do ekspozytury D.W. w Lublinie.

Konstanty Librowicz…

Archiwum Państwowe w Łodzi syg. 39/174/0/-/11

strona 5

KOMENDA LEGIONÓW POLSKICH.
ROZKAZ Nr. 286.
WARSZAWA,dnia 12.kwietnia 1917.
[…]
5/. Rozporządzeniem c.i.k. N.Kmdy.Armii M.V.No.31903 z dnia 7.kwietnia br. został na własną prośbę zwolniony z Legionów Polskich chor. Konstanty Librowicz z Oddz.automob. z powodu złego stanu zdrowia.

Archiwum Państwowe w Łodzi syg. 39/174/0/-/4

strona 16

C. i k. Komenda Poskich Legionów
ROZKAZ Nr.131.-
Piotrków dnia 24 czerwca 1915.-
[…]
4./ Mianuję chorążym z odzn. XII.r.leg. LIBROWICZA Konstantego do pełnienia służby automobilowej przy Komendzie Legionów.

Ku pamięci… Lublin 1919

Na znanym polskim serwisie aukcyjnym wystawiono interesującą fotografię. Na jej odwrocie znajduje się dedykacja z dopiskiem „Lublin 30/X 1919 r.”

Dla mnie najważniejszym widocznym na niej elementem jest naszywka wojsk automobilowych jaka znajduje się na rekawie tego wojaka… identyczna z ta Legionową… zastanawiam się czy to pamiątka po wojnie… czy obowiązujący wzór stosowany w tamtym czasie…

zrzut ekranu 2019-01-28 o 21.17.21