Wypadek Hallera…

Naprzód 1915 nr 257 str. 2

Pułkownik Haller, oficer Legionów, który uległ wypadkowi automobilowemu, opuścił 25 b.m. Częstochowę, udając się na dalszą kurację do Wiednia.

Reklamy

Pieczątka formacyjna…

… kolejny klocek do układanki

Adamczyk J., Szopa J., Nowak J. T., „Pieczątki formacyjne Legionów Polskich, Polskiego Korpusu Posiłkowego i Polskiej Siły Zbrojnej na przesyłkach poczt polowych z uwzględnieniem tła historycznego 1914-1918” Kraków 2014

strona 368

ODDZIAŁ AUTOMOBILOWY

Oddział samochodowy (jak wówczas mówiono częściej – automobilowy) powstał zaraz po założeniu Naczelnego Komitetu Narodowego w sierpniu 1914 r. Był tworzony przy Departamencie Wojskowym przez ochotników, którzy zgłaszali się, nierzadko, ze swoimi samochodami. Do listopada tegoż roku główna bazą oddziału był Kraków, a potem, gdy Departament Wojskowy przeniósł się do Jabłonowa, umieszczono go w Trzyńcu. Część samochodów była do dyspozycji Departamentu wojskowego, cześć komendy I Brygady, cześć zaś prezydium NKN w Wiedniu. W styczniu 1915 r., gdy Departament przeniósł się do Sławkowa, gdzie nastąpiło ze względu na zużycie sprzetu, rozwiazanie oddziału automobilowego. W miejsce komendy oddziału powstały dwa referaty; jeden przy Departamencie wojskowym oraz drugi przy Komendzie Legionów. Taki podział utrzymywał się do końca działań wojennych, kiedy wszystkie instytucje legionowe znalazły się na froncie wołyńskim.

IMG_0480.JPG

… i opis obrazka

Eksped. Pocztą Wojskową | Ew 163 340 378
Przybliżony okres stosowania | VII 1916 – IV 1917
Kolor tuszu | fioletowy

… w publikacji jest jeszcze zreprodukowana kartka z tą pieczatką ze zbiorów J. Niebrzydowskiego.

PS.
… a tak w ogóle polecam książkę każdemu miłośnikowi Legionów Polskich.

Roman Peterseim

Światowid 1927 nr 2 str.4

Śp. Roman Peterseim wstąpił do legionów w Krakowie w lipcu 1914, przydzielony do sztabu komendy w korpusie samochodowym z własnym wozem. Odbył całą kampanię karpacką, poczem poszedł na front Wołyński, później z Legionami na Litwę, dzieląc wszystkie przejścia. Odkomenderowany do Małopolski, pełnił służbę przy gen. J. Hallerze. Uniknąwszy internowania w Marmarosz-Sziget i Bustja-Haza, po upadku austrii zgłosił się do armji polskiej […]

Overland SI.284…

Centralne Archiwum Wojskowe syg. I.120.1.306

strona 77

C.i k. Komenda Grupy Polskich Legionów

Rozkaz Komendy Grupy No59.

Piotrków 4.lipca 1915

[…]

6. Przydzielenie samochodu. Samochód „Overland S – I 284” zostaje czasowo oddany do dyspozycji Intendenta Polskich Legionów Zankla

[…]

W myśl obowiązującego wtedy prawa poprawny zapis nr rejestracyjnego tego samochodu to SI.284 – był to krakowski numer rejestracyjny.

Wg prowadzonego przez Dyrekcję policji w Krakowie rejestru pojazdów mechanicznych (Archiwum Narodowe w Krakowie syg. DPKr 177 s. 184) był to samochód osobowy Overland HP 24/28 należący do Kazimierza Sosnkowskiego, przekazany Legionom Polskim.