Legioniści w Chinach…

„Kuryer Lwowski” z 29.IX.1918 r. (wydanie popołudniowe)

str. 2

Legioniści polscy w Chinach.

Od pewnego rodaka, któremu udało się przedostać z Chin przez Rosję i Finlandię do Europy, otrzymał „Polak w Danii” następujące wiadomości o Polakach na Dalekim Wschodzie.

W ciągu maja w miastach wschodnich chińskich, a zwłaszcza w Szangaju, bawiło dużo przejazdnych Polaków, którzy z powodu niepokojów w Rosji chronią się na Daleki Wschód. Między innymi przybyło w połowie maja do Szangaju 27 legionistów polskich, by stąd drogą na Japonję i Stany Zjednoczone udać się do Francji na tamtejszy front. W dniu 28. maja na Ulicach Szangaju odbył się piękny pochód — manifestacja łączności narodów koalicyjnych, w której wzięli udział także Polacy i wspomniani legioniści. Na czele grupy polskiej w automobilu jechał oddział legionistów z chorągwią narodową. Ogromny biały Orzeł rozwinął swe skrzydła na Dalekim Wschodzie, może po raz pierwszy w ogóle, a w każdym razie po raz pierwszy po tylu latach niewoli. Polacy wzruszeni byli do głębi widokiem królewskiego ptaka.

[…]

Reklamy

Wypadek Hallera…

Czas 1915 nr. 249

str. 1

Wypadek pułkownika Hallera. Dowódcy 11-go pułku Legionów zdarzył się onegdaj nieszczęśliwy wypadek w czasie podróży w Królestwie. Wskutek wy padku z automobilem, w którym jechał pułkownik Haller, wypadł on z wozu i złamał nogę. Pułkowmika Hallera przewieziono do Częstochowy, gdzie uwiado miona ludność zgotowała mu owacyę, obsypując powóz kwiatami. stan chorego jest poważny, nie budzi jednak obaw.

Czas 1915 nr. 250

str. 2

Wypadek automobilowy komendantów legionów. W porannym Nrze donieśliśmy o wypadku pułkownika Hallera w czasie podróży automobilowej w Królestwie Polskiem. Wypadek zaszedł w ubiegły piątek. Pułkownik Haller, komendant 3 pułku legionów oraz podpułkownik Władysław Sikorski, szef departamentu wojskowego N. K. N. jechali automobilem z Piotrkowa. Około Częstochowy pękło koło w czasie szybkiej jazdy; samochód się przewrócił. Pułkownik Haller ma złamaną nogę; obrażeń doznali podpułkownik Sikorski i prowadzący automobil p. Włodek, zięć posła bar. Götza-Okocimskiego. Pułk. Haller musi dłużej pozostać w łóżku.

Konstanty Librowicz…

Archiwum Państwowe w Łodzi syg. 39/174/0/-/11

strona 5

KOMENDA LEGIONÓW POLSKICH.
ROZKAZ Nr. 286.
WARSZAWA,dnia 12.kwietnia 1917.
[…]
5/. Rozporządzeniem c.i.k. N.Kmdy.Armii M.V.No.31903 z dnia 7.kwietnia br. został na własną prośbę zwolniony z Legionów Polskich chor. Konstanty Librowicz z Oddz.automob. z powodu złego stanu zdrowia.

Archiwum Państwowe w Łodzi syg. 39/174/0/-/4

strona 16

C. i k. Komenda Poskich Legionów
ROZKAZ Nr.131.-
Piotrków dnia 24 czerwca 1915.-
[…]
4./ Mianuję chorążym z odzn. XII.r.leg. LIBROWICZA Konstantego do pełnienia służby automobilowej przy Komendzie Legionów.