Konstanty Librowicz…

Goniec Polowy Legionów 1915 nr 7 str. 2

Mianowania.

Rozkaz No 131.

[…]

4. Mianuję chorążym z odzn. XII rangi leg. L i b r o w i c z a Konstantego do pełnienia służby automobilowej przy Komendzie Legionów.

Durski M.p.p.

Reklamy

Edmund Komorowski…

Goniec Polowy Legionów 1915 nr 5 str. 1

Mianowania i przeniesienia.

[…]

Rozkazem Komend. Legionów, Ekscelencyi Durskiego z dnia 4 czerwca r.b. (Nr.127) zamianowani zostali:

[…]

Jednocześnie rozkazem powyższym nadano hr. Edmundowi Komorowskiemu prawo noszenia munduru ochotnika automobil. polsk. Leg., przydzielając go do służby przy oficerze placu Polskich Legionów we Wiedniu […]

Wypadek Hallera…

Goniec Polowy Legionów 1915 nr 2 str. 4

Wypadek samochodowy pułk. Hallera.

Na 7-ej wiorście drogi wiodącej do Libidzy, tuż przed Częstochową, przewrócił się samochód, którym jechał pułkownik Haller i podpułk. Sikorski.

Pułkownik Haller uległ poważniejszym obrażeniom, noga w dwóch miejscach złamana, obojczyk nadwyrężony.

Przewieziono go do szpitala wojskowego w Częstochowie, gdzie pozostaje pod troskliwa opieką lekarza sztabowego dr. Simona.

[…]

50 pojazdów…

W zakładce „maszyny” znajduje się wykaz pojazdów powiązanych mniej lub bardziej z Legionami Polskimi. Dzisiaj ich liczba dobiła do 50tki. Mam pełna świadomośc niedoskonałości tego spisu. Częśc maszyn mozę być w nim zdublowana, być może jakichś brakuje. Weryfikacja tych danych wymaga jednak czasu i dalszych poszukiwań.

Deklaracja…

Archiwum Narodowe w Krakowie sygn. 29/530/0/2.16/384 

strona 8

Wzór pisemnego zobowiązania dla osób dostarczających Departamentowi wojskowemu NKNu swój pojazd mechaniczny. Miało ono być powiązane z jednoczesną deklaracją wstąpienia w szeregi Legionów Polskich w roli szofera ochotnika w stopniu oficerskim.

Dokument ten stanowił załącznik do sprawozdania z prac komisji do spraw reorganizacji oddziału automobilowego, datowanych na dzień 21 grudnia 1914 r.

deklaracja